Aperture

Gün ve tarih gibi bilgileri göstermek için saatin kadranında açılan pencere.

Analog-Digital

Bu hem Akrep Yelkovanı hem de üzerinde numaralar olan dijital göstergeli saattir.

Atmosphere(ATM)

Bir suya dayanıklılık ölçüsüdür. 1 Atmosfer 10 metre su basıncına eşittir.

A/h

Bir saat süresince oluşan yarım salınımlardır (vuruş ya da vibrasyon denilebilir). İki yarım salınım mekanik saatlerdeki bilinen tik - tak sesini meydana getirir.İki vuruş bir salınım oluşturur..

Ardillon Buckle

Kemer tokası benzeri dilli toka.

Balance

Balans pandülle birlikte mekanik bir saatin ayarının yapılabilmesine yarar.

Bi - Directional Bezel

Bu bezel hem saat yönünde hem de aksi yönde dönebilir ve zaman ölçüm aleti olarak kullanılır ya da çeşitli hesaplamalara yardımcı olur.

Bracelet

Saati kolunuza sabitleyen genellikle birbirine ilişik esnek halkalardan oluşan metal kordondur. Boyu bu halkaları çıkarıp eklemek suretiyle ayarlanabilir.

Bezel

Saat camını yerinde tutan ve saatin kadranını çevreleyen metal üst çemberdir.Genellikle zaman ölçme ya da çeşitli ölçümlere yardımcı olur.Bezeller sabit, tek yöne dönen veya iki yöne de dönebilen türden olabilirler.

Balance Wheel

Mekanik saatin spiral bir pandül üzerinde ileri geri hareket eden ayar organıdır. Bu spiral pandülün boyunun uzatılıp kısaltmasıyla balans çarkının daha hızlı ya da daha yavaş dönmesi sağlanır. Balans çarkının bir noktadan en uç diğer noktaya yol alıp tekrar geriye dönüşüne salınım denir.

Brushed Steel

Özel bir keçeden geçirilerek matlaştırılmış paslanmaz çelik.

Buckle

Bileziğin ya da kayışın iki ucunu birleştiren aksamdır ve bu genellikle saat gövdesiyle aynı malzemeden yapılır.Dilli tip tokanın kayışın diğer tarafındaki deliklere geçen bir dili vardır. (Kemer tokası gibi) Katlanan tip toka ise kendi üzerine katlanarak kilitlenir.

Blued Hands

Akrep Yelkovandaki bu mavilik çelik bir aksamın ısıya maruz kaldığında oksitlenmesiyle oluşur.

Battery Reserve Indicator

Bazı quartz saatler böyle bir fonksiyona sahiptir. Pil kullanım süresinin sonuna yaklaşınca saat bunu gösterir. Bu saatin yapım ve modeline bağlı olarak saat saniyesinin 2 - 4 saniye birden atmasının görülmesiyle anlaşılır.

Bearings

Aktarma çarklarının uçlarının içlerinden geçmesi için açılmış oyuklardır.

Cocks

(Baskı) Üzerindeki yataklar sayesinde maşa, balans veya çark direklerini muhafaza ederler.Baskı sadece bir noktadan ayakla sabitlenir.

Corrector

Saatlerdeki belirli kısımları elle düzeltmeye yarayan tertibattır.

Crystal

"Bir saatte kadran ve akrep - yelkovanın üzerini kaplayan şeffaf kapak 3 çeşittir.

Caliber

Makinenin tip ve çapını anlatan teknik bir terimdir.Numarayla ya da milimetreyle veyahut line denen ve 2.256 mm’ye tekabül eden bir ölçü birimiyle ifade edilir.

Calendar

Tarih göstergesi

Cabochon

Yuvarlak şekilde polisaj yapılmış ama kenarları olmayan kıymetli bir taş kesim şeklidir.

Chronometer

İsviçre resmi saatçilik Kurumu tarafından konulan bir standarttır. (COSC) Bu standarda haiz saatler çeşitli ısı ve değişik atmosferlerde çok sıkı hassasiyet testlerinden geçirilerek sertifikalandırılırlar.

Chronograph

Büyük kadran içinde 3 küçük alt kadranı olan bir saattir.Kronometrede olduğu gibi kısa zaman sürelerini ölçmeye yarar.

Cadrature

Genellikle içinde saatin çalar tertibatını takvim ve kronograf fonksiyonlarını barındıran kadranın hemen altında bulunan yardımcı bir mekanizmadır.

Clasp

Bileziğin ya da kayışın iki ucunu birleştiren aksamdır ve bu genellikle saat gövdesiyle aynı malzemeden yapılır.Katlanan tip toka ise kendi üzerine katlanarak kilitlenir.

Co - Axial

Dr.D.Daniels tarafından icat edilen çelikçark masa sistemi düşük sürtünmeli enerji aktarım sistemidir.

Case

Saatin iç parçalarını barındıran metal muhafazadır.Saatin çapına ilişkin verilen boyutlar saat 9.00 tarafındaki kasanın dış kenarından saat 3.00 yönündeki karşı tarafa kadar kurma tepesi hariç bırakılarak yapılan ölçümle bulunur.

Carat

Bir alaşımdaki altın miktarını belirten ölçü birimidir.Karat ölçüsü 0 ile 24 arasında değişiklik gösterir.Yaklaşık % 100 saflıktaki has altın 24 carat diye tanımlanır. 18 Karat altın binde 750 has altından oluşur.

Crown

Zamanı ya da takvimi değiştirmeye yarayan ve genellikle saatin sağ tarafında bulunan düğmeye Kurma Tepesi denir.Kurma tepesi saatin makinesine bağlı olarak saati kurmak için de kullanılır.Pek çok saatte daha iyi bir su geçmezlik sağlamak için vidalanan tepeler kullanılır.

Domed Crystal

Bombeli cam olarak bilinir, konveks şekilde şeffaf kadranın üzerini örten bir cam türüdür.

Date Jumper

"Gece yarısı tarihin değişmesini sağlayan değişik sistemler şunlardır.

Dial

Saatin önyüzüdür. Üzerinde rakamlar indeksler ya da zamanı okumaya yarayan desenler vardır. Alt kadranlar ana kadran içine yerleştirilmiş daha küçük kadranlardır. Kronometre ve diğer fonksiyonları gösterirler.

Dual Time Zone

Aynı anda 2 ayrı zaman dilimini alt kadran ya da ilave bir akrep kolu gibi tertibatlarla gösterebilen saatler.

Divers Clasp

Dalgıç kıyafetinin üzerine takılabilecek şekilde esneyebilen özel bir kilit türüdür.

Deployment Buckle

Katlanan toka kendi üzerine katlanarak kilitlenir.

Digital Display

(Dijital ekran) LCD: (Likit kristal gösterge) vasıtasıyla dijital olarak zamanın gösterilmesi.

Enamel

Metal alt tabakasını koruyan veya dekore eden camsı renkli ve transparan madde.

Engine-Turning

Bir sanatkarın değişik mekanik devirlerde dönebilen bir oymacı aletiyle metal yüzeylerde uyguladığı birbirine geçen geometrik şekillerden oluşan bir oyma motifidir.

Escapement

Aktarma çarklarındaki mekanik ya da elektronik gücü sınırlandırıp zamanın geçişini eşit düzenli parçalara bölen saat aksamı.

Escapement

Kronograph bir saatteki her bir tur ya da bütün bitiş süresi gibi iki ya da daha fazla ard arda gelen zaman sürelerini ölçmek için kullanılan saniye kolları, şöyle çalışır: Krono butonunun ilk basılışı saniye kolunu harekete geçirir. 2. basışımızla saniye kolu başlangıç noktasına döner ve tekrar çalışmaya devam eder.Normal bir kronoda ise ilk önce butona basarak start verilir ve aynı butona tekrar basarak durdurulur. Ve diğer butona basarak 0’a dönülür. Başlamak için yine ilk butona basılır.

End of Life (EOL)

Saniyenin 4 saniyede bir atması veya dijital ekranın flaş yapmasıyla kendini gösteren quartz saatteki pil bitişinin ikaz şeklidir.

Frequency

Hertz olarak belirtilen 1 saniye içindeki vibrasyon sayısı.

Gear Train

Quartz ve mekanik saatlerdeki küçük dişli dizisi amaçları quartz saatlerde pilden mekanik saatlerde ise zemberekten gelen gücü escapement dediğimiz çelik çark maşa balans kısmına aktarmaktır. Aktarılan bu güç burada zamanın bölümlerine ayrılır.

Guilloché

Kadranlarda kullanılan bir süsüleme motifidir. Düz bir rengin aksine guilloche bir kadran tekrar eden bir şekille bezelidir.

Gold

Altın saatçilikte sıkılıkla kullanılan bir alışım metalidir. Altın miktarı karat olarak ifade edilir.

GMT

Greenwich Mean Time, bütün dünya da kullanılan standart zamandır.

Helium Escape Valve

Saatin içindeki helyumun dışarı çıkmasını sağlayan dekompresyon sistemidir. Profesyonel olarak dekompresyon odalarında kullanılır.

Hands

Saatin saat, dakika ve saniye ve bazı başka özelliklerini gösteren merkezden sabitleşmiş olarak kadranın etrafını dolaşan göstergeleridir. Değişik tiplerde akrep-yelkovanlar mevcuttur. Alpha: Hafis sivri uçlu bir akrep yekovanıdır. Baton: Dar bir akrep yelkovan bazen baston tip akrep-yelkovan diye de adlandırılır. Dauphine: Geniş ve ucu sivri ortasında boydan boya uzanan bir faseti olan bir tür akrep-yelkovandır. Skeleton: Yalnızca kenarı gözüken, arkası oynak bir akrep-yelkovandır. Luminous: Boşlukları ışık veren bir maddeyle doldurulmuş iskelet biçiminde akrep yelkovandır.

Hand-wound

Kurma kolu bükülmek suretiyle günlük olarak zembereğinin kurulması gereken saatlerdir.

Horology

Saatçilik ve saat yapım sanatıdır.

Indication

Gösterge, zaman, tarih bütün takvim, zamanın eşitlenmesi veya zemberek ya da pil güç göstergesi gibi göstergelerdir.

Inhibition

Quartz saatlerde quartzın frekansını değiştirmeden saatin ayarını elektronik olarak düzeltme işlemi.

Jumping Hours

Saati saat 12 yönünde bulunan bir pencere içindeki rakamsal göstergeler, dakikayı ise yelkovanla gösteren fonksiyona sahip saatlerdir. Yelkovanın her bir turu saat penceresinin içinde saati gösteren diskin atlayışını tetikler.

Jewels

Saat makinelerinde kullanılan yakut veya diğer taşlara verilen uluslar arası isimdir. Saat işinde taşlar yataklarda kullanılırlar. Çoğu mekanik makineye sahip saatlerde en az 17 taş bulunur.

Kinetic

Kinetik saatler tamamiyle kolunuzun doğal hareketleriyle üretilen enerjiyle çalışırlar. Pile gereksinim duymazlar.

Luminous

Saatlerin kadran, rölyefler,numaraları veyahut akrep yelkovanlardaki ışık veren madde.

LCD

Likit kristal gösterge ve ilave kronograf özellikleri sunan dijital zaman göstergesidir.

Lugs

Bilezik ya da kayışın tutturulduğu saat kasasının iki yanındaki dar çıkıntılardır.

Movement

Zaman gösterme mekanizmasını oluşturan iç çalışan aksamlar. Makineler ya quartz ya da mekanik (otomatik ve kurmalı) olurlar. Bu kısım saatin motorudur.

Moon Phase

Kadran üzerindeki bir boşluğun altında dönen ve ayın evrelerini gösteren döner disk. Ayın dünyanın etrafında düzenli bir dönüşü 29 gün, 12 saat ve 44 dakikadır. Bir kez ayarlandığında moon phase göstergesi ayın evrelerini doğru bir şekilde gösterir.

Mineral Crystal

Çizilmeye karşı direncini arttırmak için ısıtılarak tavlanmış saat camıdır. Mineral kristal mikadan sert ama safir kristalden daha yumuşaktır. Sertlik derecesi Moh’un derecesine göre 5 derecedir.

Mother-of-Pearl

İnce ince dilimlenerek saat kadranı üzerinde kullanılan janjanlı süt renkli tatlı su molüskünün iç kabuğu, çoğunlukla sütbeyazı parıltıda olmalarına rağmen sedefin başka renklerde olanları da vardır. Gümüş gri, grimsi mavi, pembe ve ton balığı rengi...

Mechanical

İçinde balans çarkı olan saatleri niteler.

Multifunction

Dijital ya da analog-dijital göstergeli, alarm, kronograf, geri sayım ve bu gibi istenilen şekle göre değişik göstergelere sahip saatlerdir.

Manual

Elle kurulan mekanik saat.

Minute Repeater

Saat gövdesindeki bir aparat sayesinde zamanı bize saat, çeyrek saat ve dakikaları çalmak suretiyle bildiren bir komplikasyondur.

Military or 24-hour time

Zamanın 24 saat dilimine göre ölçülmesi 12 saatten 24 saat sistemine geçmek için öğleden sonraki her saatin üzerine 12 eklenir. 24 saati 12 saat sistemine çevirmek için ise 13’ten 24’e kadar olan herhangi bir saatten 12 çıkarılır.

Motion Work

Saatin içinde maşa-balans ve saatin gücünü üreten ve dağıtan çarklardan güç alan bir dizi parçalardır. Bu kısmın temel işlevi akrep – yelkovanı çevirmektir.

Mainspring

(Pile Karşılık Olarak) Mekanik saatlerde makineye güç veren enerji kaynağı durumundaki sarılı yaydır. Bu yayın kurulması ya elle (kurma tepesi kullanılarak) ya da otomatik olarak (kullanıcının kol hareketleri ile olur). Potansiyel enerji sarılı yayda depolanır ve çark dizisine iletilir. Buradan da enerji maşa-balans ikilisine ve akrep-yelkovanı çeviren aksamlara geçer.

Mechanical Movement

Elle kurulan bir zembereğe dayalı bir makine. Zemberek kurulduğunda onu düzenli bir hareketle boşaltır. Bir otomatik mekanik saat ise kolunuzu hareket ettirdiğiniz zaman Rotor’u sayesinde kurduğu için elle kurma gerektirmez.

Oyster

1962’de Rolex tarafından icat edilmiştir. O zamanlar ilk su almaz, toz almaz, basınca dayanıklı saat olarak tanımlanmştır. Şeklinden ötürü Oyster diye adlandırılmıştır. Rolex bu yeni Oyster saatleri mağaza vitrinlerine yerleştirdiği akvaryumların içine koyarak teşhir etmiştir.

Oscillation

Balans çarkının bir en uç noktasından diğer en uç noktasına kadar gidip gelmesidir.

Polished

Taşlanarak matlaştırmanın aksine bir metalin genellikle de paslanmaz çeliğin keçeye tutulup cilayla parlatılmasıdır.

Pink Gold (Rose Gold)

Pembe ya da kızıl ışıltı veren bakır alaşımlı altındır.

Power Reserve

Mekanik bir makinenin zembereği tam kurulduktan sonra başlayıp çalışmaya devam ettiği zaman aralığıdır. Bazı saatlerde kadranda bir zemberek güç rezervi göstergesi vardır ve bu kalan gücü gösterir.

Perpetual

Perpetüel rotor bileğin hareketini enerjiye dönüştürür. Bu enerji depolanır. Saati çalıştıracak gücü verir.

Perpetual Calendar

Artık yıllardaki Şubat’ın 29 çekmesi de dahil takvim ile ilgili bütün değişiklikleri gözeten bir hafıza fonksiyonudur.

Push-Piece

Özel bazı fonksiyonları harekete geçiren ya da durduran aksamdır. (Kronograf bir saatte kronometreyi çalıştıran, durduran ve sıfırlayan böyle bir aksamdır.)

Platinum

Çok nadir bulunan ve fiyatça pahalı bir metaldir. Çoğu platin çok saf bir alaşım halinde (950) olarak kullanılır. Bu alaşımda binde 950 platin vardır. Platin bir saatin kasası 18 ayar altından yapılmış olana kıyasla %35 daha ağır tartar.

Quartz

Enerji kaynağı olarak pil kullanılan ve gücü birçok elektronik aksam tarafından sağlanan saattir. Pil entegreye elektrik enerjisi göndererek elektrik akımı üretmesini sağlar. Bu akım entegreden quartz kristaline geçer, bu kristal saniyede 32.768 defa gibi çok büyük bir frekansta titreşir. Bu çok hassas bir zaman tutuş(ayar)sağlar. Entegre üzerinde yaratılan bu impalslar step-motora geçer ve burada elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşerek çarkların dönmesi için gereken enerjiyi sağlar.

Rattrapante (Split Seconds)

İki saniye kolu olan bir kronograf fonksiyonudur. Krono düğmesine ilk basış iki saniye kolunu birlikte döndürür. İkinci basışta bir saniye dururken diğeri dönmeye devam eder. Ve üçüncü basışta duran saniye kolu dönmekte olan saniye kolunu yakalar, birlikte dönmeye devam ederler.

Rotor

Otomatik saatlerdeki kendi aksı üzerinde ve kendi ekseni etrafında serbestçe dönen bir kütledir. Otomatik kurma mekanizmasının yapısına bağlı olarak zemberek, rotorun bir yöne veya her iki yöne de dönüşüyle kurulur. Merkezi rotorlar olduğu gibi merkez dışı (microrotor veya planetary rotor) denen rotorlar da vardır. Merkezi rotorlar makine diskinin üzerinde baştan başa dönerler. Merkez dışı rotorlar ise makinenin gövdesine entegre edilmiştir.

Rapid Adjustment

Bu mekanizma ikinci zaman dilimi göstergesindeki saatlik artışların bir basma kolu vasıtasıyla değiştirilmesini sağlar.

Retrograde

Bir kol (saati ya da takvimi gösteren kol) bir çember parçası içinde hareket eder. Kol derecelendirmiş bu çember scalasının sonuna ulaşınca eski konumuna geriye hızla döner ve tekrar ileriye doğru bir önceki hareketine devam eder.

Rotating Bezel

Döndürülebilen bir bezeldir. Değişik fonksiyonlar için değişik dönen bezeler mevcuttur.

Subdial(s)

Bir kronograf saat yüzeyindeki daha küçük kadrandır. Geçen süre gibi bazı başka fonksiyonları gösterir.

Strap

Saati bileğinize tutturan banttır. Genellikle deri, kauçuk, çadır bezi, plastik ve bu gibi maddelerden yapılır.

Sun/Moon Indicator

Kadran üzerinde 24 saat sürecinde ayı ve güneşi gösteren bir disktir.

Scratch-Resistance (See Crystal)

Saat camının yüzeyinde oluşacak çizikleri bertaraf etme özelliğidir. Halihazırda bulunan camların içinde en fazla çizilmeye dayanıklılık safir kristal camdadır.

Sapphire Crystal Caseback

Saatin iç çalışmasını gösterecek şekilde genellikle safir kristalden yapılmış şeffaf alt kapağı olan saatlerdir.

Sapphire Crystal

Şeffaf ve çizilmeye dayanıklı oluşu nedeniyle saatçilikte sıkça kullanılan bir kristal camdır. Moh’un sertlik derecesine göre 9 sertlik derecesindedir.

Swiss Lever Escapement

Küçük zaman aygıtlarında kullanılan müstakil bir çelik-çark maşa sistemidir. Bu düzenekte çelik çarkın dişleri dışarıya doğru uzanan genişleyen kama gibi çıkıntılara sahiptir. Böylece gelen itme gücünü çelik çark taşlı iki paleti olan maşaya aktarır.

Stop Seconds (Function)

Saatin balansını durduran bir fren sistemidir. Saat ayarlanırken saniyeyi senkronize etmek için kullanılır.(Kurma kolu pozisyon 3’tedir.)

Skeletonized Movement

Bir saat makinesinde baskılar köprüler zemberek tulumbası ve bazen de rotor gibi aksamların zımbalanıp, kesilip, delinmek suretiyle oyma işine tabi tutulmalıdır. Bu işlemde aksamların üzerinde yükümlü oldukları işi yapmaya yetecek kadar metal bırakılır. İskelet makineler yüksek saatçilik sanatının vücut bulmasıdır.

Stainless Steel

Paslanmaya karşı direnciyle tanınan çelik, nikel ve krom alaşımlı bir metaldir. Saat yapımında en çok kullanılan metaldir.

Screw-Locking Crown (Also Screw-in Crown)

Vidalanan kurma tepesi tepeyi saat kasasına sıkıca yapıştırıp su girmesine karşı direnci arttırır.

Triple Date

Bulunulan gün tarih ve ayı gösteren komple bir takvimdir.

Tachymeter

Genellikle motor endüstrisinde bir aracın belli bir mesafeyi katederken ulaştığı ortalama hızı ölçmeye yarar. Kronograf bezeli üzerindeki bir skala vasıtasıyla işlev görür. 60 saniye ya da daha az bir sürelik gözlem ile ortalama hız ya da saatlik üretim oranı hesaplanır. Hız ölçümü için standart 1 km ya da 1 mil’in katedilmesi gerekir. Belirli mesafenin başında kronograf fonksiyonu çalıştırılır. Kullanıcı ölçülen mesafenin sonuna gelince kronograf fonksiyon durdurulur. Bu durumda kronometre ibresi bu standart km/h ya da mph türünden mesafenin hangi ortalama süratle katedildiğini gösterir.

Tourbillon

Çelik çark balans ve masa aksamlarının hepsini bir kafes içinde toplanmış olmasıdır. Bu kafes dakikada 1 devir yapar. Amaç değişik pozisyonlarda oluşan saatlerdeki ayar hatalarını (yerçekimi nedeniyle kaçınılmazdır) yok ederek mekanik saatlerde en yüksek ayar hassasiyetini garanti etmektedir.

Titanium

Paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı bir metaldir. Saat yapımında artan bir şekilde kullanılmaktadır.

Tang-Type Buckle

En yaygın olarak bilinen toka şeklidir. Bel kemeri tokasına benzer kayışın içinden geçtiği metal bir halka ve kayışın üzerindeki deliklerden geçerek istenilen ölçüyü sağlayan bir dilden oluşur.

Uni-Directional Bezel

Yalnıza tek yöne dönebilen ve genellikle zaman tutma cihazı olarak görev yapan bir Bezeldir.

Water Resistance

"Saatin basınca dayanabildiği derinlik miktarını gösteren ölçüye suya dayanıklılık ölçüsü denir. Saatin hangi tür aktivitelere dayanabileceğini suya dayanıklılık ölçüsü belirler. Ana hatlarıyla bir liste aşağıdaki gibidir;